Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu od lat korzysta z różnorodnego dofinansowania dzięki środkom z Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy wszystkie zadania i projekty realizowane z dofinansowania unijnego. 

 

Łączna wartość pozyskanych dotacji od 2008 r.: 1 755 473,28 zł

Łączna wartość wkładu własnego od 2008 r.: 268 122,12 zł

 

I. Tytuł zadania: Remont dachu kościoła ewangelickiego w Wejsunach.

1. Żródło dofinansowania: PROW 2007 - 2013

2. Koszt całkowity: 173 841,12 zł

3. Wysokość dotacji: 130 389,00 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 43 461,12 zł

5. Data rozliczenia: 29.03.2011 r.

 

II. Tytuł zadania: Wejsuny - centrum kultury.

1. Żródło dofinansowania: LGD "Mazurskie Morze" - Małe Projekty.

2. Koszt całkowity: 34 109,00 zł

3. Wysokość dotacji: 24 600,00 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 9 509,00 zł

5. Data rozliczenia: 22.03.2011 r.

 

III. Tytuł zadania: Dom Dobrej Nadziei

1. Żródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

2. Koszt całkowity: 885 270,96 zł

3. Wysokość dotacji: 885 270,96 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 0,00 zł

5. Data rozliczenia: 31.12.2010 r.

 

IV. Tytuł zadania: Remont organów oraz wykonanie nagłośnienia w zabytkowym kościele eangelickim w Wejsunach.

1. Żródło dofinansowania: LGR "Mazurskie Morze" Program Operacyjny RYBY

2. Koszt całkowity: 85 376,64 zł

3. Wysokość dotacji: 71 100,00 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 14 276,64 zł

5. Data rozliczenia: 09.10.2013 r.

 

V. Tytuł zadania: I Wejsuńskie Spotkania Międzykulturowe.

1. Żródło dofinansowania: LGD "Mazurskie Morze" - Małe Projekty

2. Koszt całkowity: 31 070,08 zł

3. Wysokość dotacji: 24 930,12 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 6 214,02 zł

5. Data rozliczenia: 12.03.2014 r.

 

VI. Tytuł zadania: Budowa zaplecza sanitarno - technicznego przy kościele ewangelickim w Wejsunach.

1. Żródło dofinansowania: LGD "Mazurskie Morze" - Małe Projekty

2. Koszt całkowity: 31 469,33 zł

3. Wysokość dotacji: 24 959,20 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 6 510,13

5. Data rozliczenia: 20.01.2015 r.

 

VII. Tytuł zadania: Remont elewacji, ogrodzenia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół kościoła ewangelickiego w Wejsunach.

1. Żródło dofinansowania: PROW 2007 - 2013

2. Koszt całkowity: 444 900,00 zł

3. Wysokość dotacji: 319 224,00 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 125 676,00 zł

5. Data rozliczenia: 21.09.2012 r.

 

VIII. Tytuł zadania: Remont instalacji elektrycznej, podłogi oraz malowanie kościoła w tym konserwacja i restauracja malarstwa ściennego prezbiterium i empory kościoła ewangelickiego w Wejsunach.

1. Żródło dofinansowania: LGR "Mazurskie Morze" - Program Operacyjny RYBY

2. Koszt całkowity: 337 475,21 zł

3. Wysokość dotacji: 275 000,00 zł

4. Wysokość wkładu własnego: 62 475,21 zł

5. Data rozliczenia: 28.02.2015 r.