Ora Laborens

Parafia Ewangelicko - Augsburska w Piszu otworzyła działalność gospodarczą.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP zatwierdził uchwałę Zgromadzenia Parafialnego uchwałą nr 25 z dnia 19 marca 2010 r.

Działalność gospodarcza prowadzona jest pod nazwą ORA LABORENS - wg maksymy ks. dra Marcin lutra "módl się pracując" całe życie człowieka powinno być nieustanną modlitwą, nieustanną rozmową z Bogiem. W szczególny sposób modlitwa powinna towarzyszyć pracy, która zawsze powinna być wykonywana na chwałę Boga i ku pożytkowi bliźniemu...

W zakres Ora Laborens wchodzi wynajmowanie pokoi gościnnych. Kolejnym działaniem jakie chcemy prowadzić w ramach Ora Laborens będzie kawiarnia i herbaciarnia utworzona przy parafii w Piszu, w której będą pracowały osoby niepełnosprawne oraz warsztat naprawy wózków inwalidzkich.

Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej będzie przeznaczony na cele statutowe parafii, m.in na cele charytatywno-opiekuńcze.

Dokładne dane adresowe Ora Laborens:

Ora Laborens
pl. Daszyńskiego 12A, 12-200 Pisz
tel./fax.: 87 423 22 80
mail: oralaborens@op.pl, www.pisz.luteranie.pl

NIP: 849 15 72 200
REGON: 790290368-00036

Konto bankowe działalności gospodarczej:
PKO BP 67 1020 4753 0000 0902 0072 9582