Kadra Parafii Luterańskiej w Piszu

ks. kpt. SG Marcin Pysz (Proboszcz Parafii) - urodzony 09.02.1981 r. w Bielsku - Białej. Ksiądz Pysz został konfirmowany w Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Jaworzu w dniu 28.05.1995 r. przez ks. radcę Ryszarda Janika. Na duchownego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP został ordynowany 01.10.2006 r. asystentami byli: ks. Własysław Wantulok z PEA w Jaworzu oraz śp. ks. gen. bryg. Adam Pilch. W dniu 07.10.2012 r. został wprowadzony na urząd Proboszcza Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu, jednocześnie pełni funkcję Ewangelickiego Kapelana Straży Granicznej. Asystenami podczas wprowadzenia byli: ks. Witold Twardzik z PEA w Pasymiu oraz ks. Sebastian Kozieł z PEA w Cieplicach.

 

 

Wykształcenie: ukończył w 2000 r. Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Bielsku - Białej (profil ekologiczny); ukończył w 2005 r. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Tytuł pracy magisterskiej: Analiza retoryczna Kazania na Górze w porównaniu z retoryką judaistyczną i hellenistyczną.; ukończył w 2005 r. stypendium naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu; uczestniczył w kurskie przygotowawczym do Superwizji Duszpasterskiej; ukończył w 2006 r. kurs w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz został mianowany porucznikiem Wojska Polskiego; ukończył 2007 r. kurs resortowy w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie oraz został mianowany porucznikiem Straży Granicznej. W 2014 ks. Pysz został mianowany kapitanem Straży Granicznej.

 

ks. Marcin Pysz odbył praktyki w następujących parafiach ewangelickich: PEA w Suwałkach, PEA w Żyrardowie, PEA w Wołczynie, PEA w Częstochowie, PEA w Kętrzynie. Ponadto miał praktyki w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym.

 

Od 2010 r. ks. Marcin Pysz jest Prezesem Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel utworzonego przy Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Piszu.

 

ks. Marcin Pysz ożenił się z Pauliną z d. Serlikowska oraz ma syna Antoniego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ewa Olchowy (Kurator Parafii) - urodzona ... (już wkrótce informacje zostaną uzupełnione)

 

Pani Ewa Olchowy od 2012 r. jest Kuratorem Parafii oraz  współzałożycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel i pełni w nim funkcję Wiceprezesa Zarządu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Joanna Jarząbek (Sekretariat, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego) - urodzona .... (już wkrótce informacje zostaną uzupełnione)

 

Pani Joanna Jarząbek od 2001 r. jest Sekretarzem Rady Parafialnej, współzałożycielem Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel i pełni w nim funkcję Sekretarza Zarządu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bogusław Sebesta (Praktykant) - urodzony ..... (już wkrótce informacje zostaną uzupełnione)

 

Pan Bogusław Sebesta odbył praktykę w PEA w Kłodzku oraz rozpoczyn praktykę kadydacką w PEA w Piszu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------